اسلایدر

تنهای تنها
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.

حالم خوب است... گذشته ام درد می کند!

رقیــب از آرزوی اینــکه از مرگــم خبــر یابد

به هرکس می رسد حال من بیمار می پرسد!

شعر: حضوری قمی


♥ شنبه 95/3/8 ساعت 11:47 عصر توسط " تنها " واکنش

سیگار میخواهد دلم، سیگار...

سیگار می خواهد دلم،

                          سیگار...

 


تحقیرهای روزگار انگار،

از پشت بسته دست احساس غرورم را

 


من پشت رقص دود باید گم شوم هر روز

من پشت رقص دود هرشب می شوم تکرار

 

سیگار می خواهد دلم،

                             سیگار...

 

سیگار شاید ریه هایم را

یا نه،

        فقط کلیه هایم را

این بیقراری ها که دارد می رساند،

هر لحظه جانم را به لب،

                               انگار...

 

 

جان بر لبم باشد اگر،

                           بهتر؟!

یا یک عدد سیگار؟!

 


سیگار می خواهد دلم،

                         سیگار...

 

 

الف.تنهــــا،پاییز92

 


♥ یکشنبه 95/2/19 ساعت 4:59 عصر توسط " تنها "

از درد می پیچد به خود مردی

از درد می پیچـــد به خـــود مــردی،

افسرده،

          تنهـــــا،

                   خشمگین،

                                 مغـــرور

در تنگنای حســـــرتی جانکـــــاه،

در انزوای خلوتی خاموش

زانوش در آغوش

                    هی اشک می ریزد 


در فصل سرد و زرد ناکامی

انگار دارد برگ می ریزد


رنگی به رخ دارد

                      ندارد

                            از هراس مرگ


ای دست های بی تفاوت،

                                  قلب های سنگ!

یک مرد دارد می رود از دست

یک جو اگر مردانگی در چنته هاتان هست،

دستی اگر باید،

                     بگیرید!

آنقدَرها جای دوری هم نخواهد رفت

هی دست روی دست،

                             نگذارید!

یک مرد دارد می رود از یاد

یک مرد دارد می رود بر باد

ای دست های بی تفاوت،

                                  قلب های سنگ!

با خود نگویید: هرچه باید باد،

                                      باید باد!!


پس رسم و آیین جوانمردی چه خواهد شد؟!

انسانیت هم مرد؟؟!

ای داد

ای بیداد

ای ننگ بر قانون جنگل باد!!


ای شرم بر این خوی حیوانی؛

لعنت به این درّندگی،

                            وحشی گری،

                                             پستی!!


دنیای وانفسی عجب دنیای دلگیریست


ای مرگ دستم را بگیر

                           ای مرگ!!


دستم نمی گیری،

                       بیا جانم بگیر آخر؛

من سیرم از این زندگی دیگر


دنیای وانفسی عجب دنیای دلگیریست


ای مرگ!

آی اِی مرگ!

داری تعلل می کنی،گویا!

این پا و آن پا می کنی،آیا؟!

من سیرم از این زندگی،

                              سیرم از این دنیا!!

ناز آمدی با ما؟!

آخر تو هم ناز آمدی با ما؟!!

حتی برای اینکه جانم را بگیری،

                                         ناز کردی،

                                                     ناز؟!!

باشد تو هم بازی!!


ای چرخ بد کردی

دیدی چها بر روزم آوردی؟!

باور نمی کردم که تا این حد پلیدی،

                                             ناجوانمردی...


آخــر خدایــــا مــن چـــرا اینقــــدر بدبختــم؟؟!        ا.تنهــــا


♥ شنبه 95/1/21 ساعت 11:18 عصر توسط " تنها "

...

           

             بغـــض،گـــریه،اشـــک،تنهـــایی،سکـــوت

                                       این تمــــام سهــــم مــــن از عشـــــق بود

       الف.تنهــا


♥ شنبه 95/1/21 ساعت 10:20 عصر توسط " تنها "

...

             تیغ از رو بسته ای از پشت خنجر می زنی

                                       دوست داری مـــرد باشی ناجوانمـــردی ولی!

     ا.تنهــــا


♥ شنبه 95/1/21 ساعت 2:26 صبح توسط " تنها "

گاهی نمی دانی چه دردی داری اما...

             گاهــی نمــی دانــی چــه دردی داری امــا

                                        اینکــه نمــی دانــی خــودش هــم درد دارد

          ا.تنهـــا


♥ پنج شنبه 94/12/27 ساعت 5:55 عصر توسط " تنها "

میبخشم آتش را که میسوزاند مارا/ اما...نمیبخشم نمیبخشم تبر را!

          خاکستـــرم از یــاد بردم شعلـــــه ها را

                                            امـــا تبـــــــــر از یاد خواهــــــد رفت آیا؟!

 

                                                                                     الف.تنها


♥ سه شنبه 94/12/25 ساعت 2:58 صبح توسط " تنها "

از تو دلگیرم از خودم بیزار...

♥گاهـــــی آدم دلــــش مــی خواهد

کــــفش هـــــایش را دربیــــــاورد

یواشــــــــــکی نوک پا نوک پا

از خـــــــودش دور شــــــود

بعـــــد بــزند به چـــاک...

فرار

کند

از

خ

و

د

ش


♥ دوشنبه 94/10/21 ساعت 1:43 عصر توسط " تنها "

...

        حس غریبی داشت،وقتی که فهمیدم

                                                 

                                               هی شعر می گویم،هی تو نمی خوانی...!

الف.تنها


♥ دوشنبه 94/10/21 ساعت 1:0 عصر توسط " تنها "

کاش مریض باشی ولی تنها نباشی...

خیلی ها فکر می کنند سلامتی بزرگترین نعمت است؛

ولی سخت در اشتباهند...

وقتی سالم باشی و در تنهایی پرپر بزنی،

آنی مرض می گیری؛

غم از در و دیوارت می بارد،

کپک می زنی...

کاش مریض باشی ولی تنها نباشی!


                                                       عباس معروفی


♥ پنج شنبه 94/10/3 ساعت 5:26 صبح توسط " تنها "
   1   2   3   4   5   >>   >